Konsulaarinfo

Viisainfo

Lõuna Aafrika Vabariigi Saatkond

Vaatamata sellele, et Eesti on EU ja Shengeni liige, puudub Lõuna Aafrika Vabariigi ja Eesti Vabariigi vahel kokkulepe viisavabaks liikumiseks - kuni selle sõlmimiseni nõutakse kõigilt Eesti kodanikelt Lõuna Aafrika Vabariiki reisimiseks viisat, sõltumata reisi kestvusest ja iseloomust. 
 
MÄRKUS: Eesti Vabariigis välja antud Välismaalase Pass EI VÕIMALDA Lõuna Aafrika Vabariiki reisimist.
 
LÜHIAJALINE VIISA -1 kuni 90 päeva.
Reeglina antakse välja ühekordne viisa, välja arvatud juhul kui mitmekordse viisa taotlus on hästi põhjendatud.
 
Lühiajalise viisa jaoks on vajalik täita vorm DHA-84, millele peavad olema lisatud järgmised dokumendid:
1.       Pass - vähemalt 2 tühja lehega ja kehtivusega vähemalt üks kuu pärast riigist lahkumist. 
2.       1 passipilt.
3.       Lennukipilet või selle tellimist kinnitav dokument. Soovitame reisile kaasa võtta trükitud lendude kinnituse - riiki sisenemisel võidakse nõuda kinnitust tagasilennu piletite olemasolu kohta.
4.       Reisikindlustus kindlustuskattega vähemalt 30,000 EUR inimese kohta.
5.       3 viimase kuu pangaväljavõte. Pangakonto seisu kinnitusest ühe numbrina ei piisa, soovitakse näha püsiva sissetuleku olemasolu. Juhul kui peamine sissetulekuallikas on dividendid või mõni muu mitte igakuiselt laekuv tulu, võib kasutada ka mingi pikema aja pangaväljavõtet.
6.       Majutuste kinnitust kogu reisi kestvuseks. Kodumajutuse korral peab olema kutsuja kas Lõuna Aafrika Vabariigi kodanik võ püsiva elamisloaga isik.
7.       Ärireisi puhul ametlik kutse vastuvõtvalt firmalt või organisatsioonilt. 
8.       Puhkusereisi puhul tööandja kinnituskiri selle kohta, et teie töökoht säilib ka pärast reisilt naasmist.
9.       Politseit tõend selle kohta, et teid ei ole kantud nende kriminaalregistrisse. Õnneks nõutakse seda reaalselt ainult nendelt, kes pikaajalist viisat taotlevad.
 
MÄRKUS: Viisataotlejad ei pea enam isiklikult Helsingisse LAV saatkonda minema, seda võib teha üks inimene reisiseltskonnast. Samuti saab dokumente Saatkonda saata Estraveli ja mõne teise reisifirma kaudu. 
 
Viisaankeedina kasutage vorm DHA-84 .  Viisaankeete saab ka LAV Saatkonnast Helsingis kohapeal täitmiseks.

Äri-, töö-, õppe- ja muude viisade info leiate LAV Saatkonna kodulehelt:
http://www.southafricanembassy.fi/?s=consular

Oluline info alaealiste lastega reisijatele:
kui alaelise lapsega sõidab kaasa ainult üks lapsevanem, nõutakse piiril teise lapsevanema ingliskeelset notariaalselt kinnitatud luba... ilmselt tegemist lapseröövide tõkestamise abinõu. Sama dokument tuleks kaasa võtta juba LAV saatkonda viisa taotlemisel.

Kui alaealise lapsega reisivad mõlemad vanemad, siis tuleb LAV saatkonda kaasa võtta ka notariaalselt kinnitatud ingliskeelne lapse sünnitunnistus.
Viisa taotlemiseks tuleb kas isiklikult külastada Lõuna Aafrika Saatkonda Helsingis või saata pass ja viisadokumendid sinna mõne Eesti reisikorraldaja kaudu.
Aadress: Pohjoinen Makasiinikatu 4, (3. korrus), 00130 Helsinki
Telefon: +358 9 6860 3100
Fax: +358 9 6860 3160
E-mail: 
saembfin@dirco.gov.za (Üldküsimused)
saeadminfin@dirco.gov.za (Administratsioonilised ja konsulaarküsimused)
saeinfofin@dirco.gov.za (Kaubandus ja turism)

Saatkond on avatud esmaspäevast reedeni, kell 8.00 kuni 16.00
Viisataotluste esitamine ja viisade kättesaamine:
Esmaspäevast reedeni 8.00 kuni 12.30

Saatkond on suletud

Lõuna Aafrika ja Soome ametlikel pühadel:
01 Jaanuar               New Year’s Day                          SA/FIN
06 Jaanuar               Epiphany                                        FIN
21 Märts                   Human Rights Day                   SA
25 Märts                   Easter Friday                              SA/FIN
28 Märts                   Easter Monday                          SA/FIN
02 Mai                        Workers' Day                             SA
16 Juuni                    Youth Day                                    SA
24 Juuni                    Mid Summer                               FIN
09 September        Women's Day                            SA
06 Detsember       Independence Day (100)     FIN
16 Detsember       Day of Reconciliation             SA
26 Detsember       Boxing Day                                  SA/FIN

Viisatasud

Turistiviisa                                                                                      = € 33.00
Õppeviisa                                                                                       = € 33.00
Transiitviisa                                                                                   = € 33.00
Äriviisa                                                                                           = € 118.00
Mitmekordne äriviisa                                                             = € 118.00
 
Viisatasu tuleb tasuda Nordea Pangas LAV Saatkonna kontole enne viisataotluse esitamist:
South African Embassy
Branch Code 1820
Account No. 182030-25809
IBAN:  FI41 1820 3000 025809
Pangaülekande kinnitus tuleb esitada enne viisadokumentide sisseandmist.